Joanna Łępicka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Kraków

„Better owt than nowt, innit?” – slangowych brytyjskich wyrażeń ciąg dalszy

„Better owt than nowt, innit?” – slangowych brytyjskich wyrażeń ciąg dalszy

Dziś o slangowych i potocznych słowach/wyrażeniach w kontekście dominującej tendencji do skracania i upraszczania elementów języka, zarówno w zakresie zapisu, jak i wymowy[1]. Poniżej znajduje się kilka przykładów takich wyrażeń – wybrałam uniwersalne i obszerne znaczeniowo potoczne wersje słów something, anything i nothing (everything wydaje się nie mieć (jeszcze) tak uniwersalnego slangowego odpowiednika) oraz formy pytań rozłącznych:

Summat – niestandardowa forma słowa something („coś”): „There’s summat wrong with it.” Może również zastępować całe wyrażenie something like that („coś takiego”, „coś podobnego”): „Let’s order champagne or summat.”

Owt – skrócona forma wyrazu anything („nic”, „coś”): „I haven’t got owt for brekfast.” Podobnie jak w przypadku summat, może ona również zastępować całe wyrażenie anything like that („nic takiego”, „coś takiego”): „He isn’t sick or owt – he’s just tired”.

Nowt – skrócona forma słowa nothing (nic): „Nowt wrong with any of that.”

Wszystkie powyższe formy pochodzą z odmiany języka angielskiego używanego w regionach północnej Anglii.

Innit – skrócona slangowa forma wyrażenia isn’t it, choć w praktyce używana jest także dla wszelkich innych form pytań rozłącznych (ang. question tags) – odpowiedników polskich wyrażeń „prawda?”, czy potocznego „co nie?”. Forma ta stosowana jest na końcu wypowiedzi dla emfazy, w celu uzyskania potwierdzenia jej słuszności lub jako zwykły „wypełniacz”: „He was a bit dull, innit.”, „It’s a good story, innit?”

W ramach ciekawostki wspomnę, że to ostatnie wyrażenie znalazło się na „czarnej liście” pewnej londyńskiej szkoły, która 2 lata temu stworzyła taką listę zakazanych slangowych słów i wyrażeń. Zakaz obowiązywał na terenie szkoły, a więc we wszystkich salach lekcyjnych i na korytarzach, które stanowiły „strefę formalnego języka”. Zakaz obejmował również takie słowa jak: coz – skrót od because („ponieważ”), rozpoczynanie zdań od basically, czy kończenie ich słowem yeah.[2]

[1] Warto zauważyć, że współcześnie potocyzacja języka zachodzi właśnie nie tylko w obszarze mowy, jak było to kiedyś, ale również w obszarze języka pisanego, co związane jest oczywiście z powszechnym stosowaniem telefonów komórkowych (wiadomości tekstowe itp.) oraz internetu (media społecznościowe itp.).

[2] http://www.theguardian.com/uk-news/2013/oct/15/london-school-bans-pupils-slang-innit

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. aria-required='true'

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>