Mój blog

Wszystko o tłumaczeniach i języku angielskim

Joanna Łępicka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Kraków

Czy zawód tłumacza przysięgłego zniknie?

Czy zawód tłumacza przysięgłego zniknie?

Komisja Europejska dyskutuje obecnie nad przyjęciem wniosku legislacyjnego złożonego w Parlamencie Europejskim przez Komisarz Viviene Reding. Rozporządzenie to przewiduje, że tłumaczenie dokumentów, takich jak akty urodzenia, akty małżeństwa, zaświadczenia o niekaralności, świadectwa szkolne i dyplomy, wypisy z rejestrów spółek i ksiąg wieczystych itp. nie wymagałyby formy tłumaczenia uwierzytelnionego. Celem tych zmian, które wejdą w życie prawdopodobnie w 2016 r., jest ograniczenie biurokracji w sytuacjach, gdy obywatele lub firmy przenoszą się do innego państwa członkowskiego.

Read More