Joanna Łępicka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Kraków

Geezers vs. Dudes – Różnice między slangiem brytyjskim i amerykańskim cz.1

Geezers vs. Dudes – Różnice między slangiem brytyjskim i amerykańskim cz.1

Każdy, kto uczy się języka angielskiego, prędzej czy później styka się z kwestią różnic, jakie występują w dwóch najbardziej popularnych odmianach tego języka – brytyjskiej i amerykańskiej. Różnic między nimi jest bardzo dużo i dotyczą takich obszarów, jak leksyka (np. lift vs. elevator), zapis (np. colour vs. color), gramatyka (np. Have you ever been to New York? vs. Did you ever go to New York?) i oczywiście wymowa (np. /təˈmɑː.təʊ/ vs. /təˈmeɪ.t̬oʊ/ dla słowa „tomato”).

Jednym z najciekawszych obszarów, w zakresie którym obie te odmiany różnią się między sobą, jest język potoczny i slang. I właśnie tą kwestią chciałam się zająć w tym artykule (oraz kilku kolejnych), a konkretnie – kilkoma typowymi brytyjskimi określeniami potocznymi /slangowymi, które postaram się porównać z ich amerykańskimi odpowiednikami, których wybór w znacznej mierze można uznać za subiektywny.

Gdy przyjrzeć się slangowej odmianie brytyjskiego angielskiego, jedną z pierwszych rzeczy, jaka może rzucić się w oczy, to mnogość określeń na mężczyzn – i mamy tu np.: geezer, lad, bloke, mate, czy (już bardziej obraźliwe) twat i wanker. W tym artykule zajmę się trzema pierwszymi, które nie są bardzo nacechowane emocjonalnie i mają dość szerokie znaczenie oraz zastosowanie, a odpowiadają takim polskim określeniom, jak „gość” czy „facet”.

Słowo geezer kiedyś było potocznym określeniem dla starszego, często dziwnego, mężczyzny – takie znaczenie nadal obowiązuje w USA. Dla Brytyjczyków oznacza ono teraz coś zupełnie innego: albo młodego mężczyznę lubiącego pić, oglądać piłkę nożną i brać udział w rozróbach[1], albo mężczyznę w ogóle. Należy jednak zaznaczyć, że w przeciwieństwie do amerykańskiego odpowiednika tego słowa, jakim byłoby dude, geezer nie jest stosowane, gdy zwracamy się do kogoś, ma więc tylko zastosowanie deskryptywne.

Bardzo podobne jest określenie bloke (również stosowane tylko do opisu, a nie jako bezpośredni zwrot do kogoś), które nie posiada jednak negatywnych konotacji słowa geezer, a odnosi się najczęściej do zwykłego, przeciętnego „faceta” (np. „He’s a really good bloke.”).

Jednym z najbardziej pojemnych w sensie semantycznym i pragmatycznym terminem jest słowo lad. Może oznaczać chłopca czy młodego mężczyznę (np. „Come on, lad, let’s go home.”); grupę mężczyzn pracujących razem lub dzielących podobne zainteresowania, najczęściej postrzegane jako typowo „męskie” (tutaj rzeczownik występuje zazwyczaj w liczbie mnogiej, np. „I went out with the lads yesterday.”). Oba te znaczenia mogą mieć zarówno funkcję opisową, jak i bezpośredniego zwrotu do kogoś. W bardzo potocznej odmianie języka mówionego pojawia się nawet przymiotnik utworzony od tego rzeczownika (laddy) opisujący rzeczy, które są typowo „męskie” (np. „We had a pretty laddy evening yesterday – we went to the pub and watched some football.”).

Odpowiednikami określeń bloke i lad w amerykańskim angielskim jest słowo guy (w liczbie pojedynczej pełni funkcję deskryptywną, np. „He’s a really nice guy.”, a w liczbie mnogiej może też służyć jako zwrot bezpośredni, np. „Come on, you guys, let’s go.”).

cdn.

 

[1] Najlepiej to znaczenie (oraz cały „styl życia”) streszcza raper Mike Skinner w utworze Geezers Need Excitement projektu The Streets: „Geezers need excitement, If their lives don’t provide them, they incite violence, Common sense, simple common sense.” – http://genius.com/The-streets-geezers-need-excitement-lyrics

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. aria-required='true'

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>