Joanna Łępicka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Kraków

Mates vs. Buddies – Różnice między slangiem brytyjskim i amerykańskim cz.2

Mates vs. Buddies – Różnice między slangiem brytyjskim i amerykańskim cz.2

W ostatnim artykule zajęłam się trzema slangowymi słowami używanymi w brytyjskim angielskim na określenie mężczyzn (geezer, bloke, lad) porównując je do amerykańskich odpowiedników, takich jak: dude czy guy. Mają one dość szerokie znaczenie i nie są bardzo nacechowane emocjonalnie (pozytywnie czy negatywnie). Do tej grupy należą natomiast słowa, które opiszę dzisiaj, a więc: przyjazne mate oraz pejoratywne i obraźliwe twat, wanker i tosser.

Określenie mate stanowi swego rodzaju uzupełnienie dla słów opisanych przeze mnie w poprzednim artykule. Ma ono bowiem dwa główne zastosowania. Pierwsze z nich to nieformalny bezpośredni (najczęściej przyjazny, choć niekoniecznie) zwrot do chłopca czy mężczyzny w ogóle (np. „See you then, mate!”). Za amerykańskie odpowiedniki tego słowa można uznać wyraz man (np. „Hey, man, how are you?) albo pal i buddy – używane jako zwroty bezpośrednie (choć należy zaznaczyć, że mogą one być nacechowanie przyjaźnie – „I love you, buddy.”, jak i wyrażać poirytowanie – np. „Listen, pal, you should go.”, co w przypadku słowa mate zdarza się zdecydowanie rzadziej). Polskim odpowiednikiem byłoby tu określenie „stary”.

Drugie zastosowanie słowa mate odzwierciedla już jego jednoznacznie pozytywne nacechowanie. Mate może być bowiem używane jako potoczne określenie na przyjaciela – w tym znaczeniu ma ono jedynie funkcję deskryptywną (np. „We’re best mates”). Jego odpowiednikiem w amerykańskim angielskim są słowa pal i buddy w swej funkcji opisowej (np. „He’s an old pal of mine.”). Natomiast w języku polskim – „kumpel”, „ziomek”.

Niektóre z opisanych dotąd określeń posiadały zabarwienie pejoratywne, istnieją jednak oczywiście słowa, które mają zdecydowanie i jednoznacznie obraźliwy charakter. W brytyjskim angielskim należą do nich wyrazy twat, wanker i tosser. Wszystkie one używane są na określenie osoby bardzo głupiej lub nieprzyjemnej (np. „Stop being a twat!”; „He’s such a wanker/tosser.”). Pomimo tego, że są to słowa obraźliwe, mogą one też pełnić funkcję „pieszczotliwego” zwrotu, w sytuacjach takich, jak przekomarzanie się osób, które są sobie bardzo bliskie (np. „Of course, I love you, you twat.”). Amerykańskie odpowiedniki takich określeń to np. asshole, douchebag, czy jerk. A polskie – „palant” czy „dupek”.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. aria-required='true'

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>