Joanna Łępicka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Kraków

„Meh”, „cis gender”, „twerk” i wiele innych dodane do nowej edycji Oxford English Dictionary

„Meh”, „cis gender”, „twerk” i wiele innych dodane do nowej edycji Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary co miesiąc publikuje listę nowych haseł słownikowych próbując w ten sposób nadążyć za niezwykle dynamicznymi zmianami, jakie nieustannie zachodzą we współczesnym języku, a które przejawiają się m. in. właśnie poprzez pojawianie się nowych słów/wyrażeń lub znaczeń słów/wyrażeń już istniejących. Podobnie było czerwcu – do słownika oksfordzkiego dodano ponad 500 haseł. Poniżej znajduje się wybór kilku ciekawych przykładów nowych pozycji:

cisgender – (często stosowany w formie skróconej: cis) przymiotnik, który ma swoje źródło w pochodzącym z łaciny przedrostku cis- oznaczającym „po tej stronie czegoś” (antonim prefiksu trans-); oznacza osobę, której tożsamość płciowa jest zgodna z jej płcią biologiczną, w przeciwieństwie do osoby transseksualnej („I’m a cis girls so I didn’t have any problems with my identity like they did.”)

hot mess – nieformalny zwrot występujący w amerykańskim angielskim oznaczający osobę albo rzecz, które charakteryzuje spektakularna nieudolność lub chaos („Get a hold of yourself, you’re a total hot mess.”)

meh – wykrzyknik wyrażający brak zainteresowania czy entuzjazmu („Meh, it’s not that exciting.”). Może też pełnić funkcję przymiotnika i określa wtedy coś mało inspirującego i wyjątkowego („Most of her stories are … meh.”) albo kogoś pozbawionego entuzjazmu, apatycznego („People at the party were kind of meh.”)

photobomb – zepsuć czyjeś zdjęcie niespodziewanie pojawiając się w polu widzenia aparatu, gdy ktoś inny robi zdjęcie, zazwyczaj w ramach żartu („I hate her, she photobombed our wedding photo!”). Oznacza również zdjęcie, które powstało w wyniku takiego żartu („I love when celebrities do photobombs.”), a osoba żartująca w ten sposób to photobomber

sext – czasownik (najczęściej w formie imiesłowu sexting) oznaczający wysyłanie SMS-ów, MMS-ów o wyraźnie seksualnym charakterze („We were sexting a lot when we were in a relationship.”) albo rzeczownik oznaczający takie zdjęcie czy wiadomość tekstową („I don’t like receiving sexts – it’s gross.”). Osoba wysyłająca takie SMS-y/MMS-y to sexter.

twerk – tańczyć (najczęściej do piosenek z gatunku muzyki pop) w sposób dwuznaczny i prowokacyjny, ruszając biodrami do przodu i do tyłu pozostając w pozycji przysiadu („This is such a good tune – no wonder she can’t help twerking.”)

Na koniec nowe znaczenie istniejącego już słowa:

ship – jako rzeczownik stanowi on skrót od słowa relationship, oznacza parę bohaterów fikcyjnych (serialu, książki itp.) albo realnych postaci (piosenkarzy, aktorów itp.), którzy posiadają grono fanów zainteresowanych nadaniem relacji takiej pary charakteru romantycznego, intymnego czy przyjaznego, co przejawia się w różnego rodzaju aktywności skupiającej się przede wszystkim w internecie, m. in. w tworzeniu fan art (rysunków, obrazów itp.) czy fan fiction (opowiadań, książek). Często w rzeczywistości (w przypadku bohaterów realnych) czy w oryginalnych dziełach (w przypadku bohaterów fikcyjnych) relacja taka wcale nie ma charakteru związku – w wyniku takiej aktywności powstaje więc alternatywna, życzeniowa wersja danej relacji „wyznawana” przez fanów. – „I like to read about ships between fictional characters.” Ship jako czasownik oznacza aktywne interesowanie się taką parą i kibicowanie jej („People who had been shipping Harry/Hermione must have been dissapointed with the book ending.”). Forma shipper to nazwa fana danego związku („Larry shippers are crazy.”); a shipping to określenie całościowej postawy i emocjonalnego zaangażowania w relację dwojga (lub więcej) bohaterów.[1]

Pełna lista nowych haseł słownikowych z czerwca 2015 r.: http://public.oed.com/the-oed-today/recent-updates-to-the-oed/june-2015-update/new-words-list-june-2015/

[1] Przykłady takich związków to: wśród postaci realnych – Larry Stylinson (Harry Styles i Louis Tomlinson z One Direction) czy Kimye (Kim Kardashian i Kanye West), wśród postaci fikcyjnych – Johnlock (John Watson i Sherlock Holmes) czy Harmony (Harry Potter i Hermiona Granger).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. aria-required='true'

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>