Joanna Łępicka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Kraków

„Miss”, „Mrs” czy „Ms”?

„Miss”, „Mrs” czy „Ms”?

Gdy chcemy zwrócić się do mężczyzny w sytuacjach formalnych, istnieje tylko jedna opcja w postaci tytułu Mr. To forma używana przed imieniem i nazwiskiem (albo samym nazwiskiem) dla mężczyzny, który nie posiada żadnego innego tytułu (takiego jak np. Dr). Kłopoty zaczynają się, gdy chcemy się w ten sposób zwrócić do kobiety. Mamy wtedy do wyboru trzy możliwości: Miss, Mrs i Ms. Warto więc zastanowić się, jakie jest ich znaczenie i w jakich sytuacjach są one używane.

Miss /mɪs/ to tytuł tradycyjnie stosowany dla dziewczynek i niezamężnych kobiet (pol. „panna”). Forma Mrs /ˈmɪsɨz/natomiast zarezerwowana jest dla mężatek (pol. „pani”). W XX w. zaczęto powszechnie używać alternatywy dla obu tytułów w postaci Ms /mɪz/, która może być stosowana przy zwracaniu się do wszystkich kobiet, bez względu na ich stan cywilny. Wszystkie trzy formy wywodzą się z dawniej stosowanego tytułu dla kobiet – Mistress. Tyle w teorii – sytuacja w praktyce jest jednak nieco bardziej skomplikowana.

Dyskusja toczy się np. w odniesieniu do stosowania przez brytyjskich uczniów tytułu Miss dla nauczycielek czy kobiet prowadzących zajęcia w szkole. Ma to miejsce bez względu na posiadany przez nie tytuł naukowy. Jest to zapewne pozostałość po czasach, gdy nauczycielkami były głównie kobiety niezamężne, często też posiadające niższy status społeczny niż ich uczniowie[1]. Dla mężczyzn natomiast zarezerwowany jest dużo bardzie nobilitujący tytuł Sir, który tradycyjnie był stosowany w przypadku osób obdarzanych szacunkiem i posiadających wysoki status społeczny. Część pracowników naukowych jest więc zdania, że tytuły te powinny być zniesione, a uczniowie powinni zwracać się do swoich nauczycieli np. używając ich tytułów i nazwisk, czy samych imion. Oczywiście nie wszyscy zgadzają się z tym podejściem, twierdząc, że zwrot Miss, poprzez swój tradycyjny charakter, jest właśnie wyrazem szacunku.

Wiele kobiet twierdzi również, że samo istnienie trzech tytułów (Miss, Mrs i Ms), np. w takim kontekście, jak formularze rejestracyjne, jest dyskryminujące, ponieważ mężczyźni w takich sytuacjach nie muszą ujawniać żadnych dodatkowych informacji o sobie, stosując formę Mr. Od kobiet natomiast wymaga się jednoczesnego ujawnienia czy są młode i niezamężne (Miss), czy są „starymi pannami” (Ms), czy też są zamężne (Mrs). Jest to oczywiście jeden punkt widzenia, ponieważ niektórzy traktują tytuł Ms jako rzeczywiście neutralny i nieujawniający ani wieku, ani stanu cywilnego, jednak jest w nim trochę prawdy.

Wydaje się więc, że wciąż nie ma idealnego rozwiązania co do tego, jak zwracać się do kobiet, choć moim zdaniem forma Ms jest bardzo blisko tego ideału. I o ile dana kobieta nie życzy sobie, aby zwracać się do niej w inny sposób, tytuł ten powinien być opcją domyślną.

Więcej na ten temat:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2627226/Call-female-teachers-SIR-demand-feminist-academics-bid-end-sexist-culture-classroom.html

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/14/miss-teacher-feminist-respect

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/apr/08/mrs-ms-or-miss-why-do-forms-require-women-reveal-their-marital-status

 

[1] Warto zauważyć, że w Polsce, w przypadku nauczycieli w liceum, tradycyjna forma zwrotu również nie zależy od faktycznie posiadanego tytułu naukowego, ale jest zawsze nobilitująca, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn („Pani Profesor”/ „Panie Profesorze”).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. aria-required='true'

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>