Joanna Łępicka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Kraków

Nieokreślona przyszłość rodzajnika określonego „the”

Nieokreślona przyszłość rodzajnika określonego „the”

Każdy Polak uczący się języka angielskiego napotyka w pewnym momencie swojej edukacji problem ze stosowaniem rodzajników. Trudność w prawidłowym używaniu tej części mowy wynika nie tylko ze stopnia skomplikowania zasad z tym związanych, ale przede wszystkim z faktu, że w naszym języku ojczystym rodzajnik nie występuje. Liczbę czy rodzaj rzeczownika tworzymy za pomocą odmiany, a jego określoność/nieokreśloność wyznacza kontekst zdania lub sytuacji, w których jest stosowany.

Wydaje się jednak, że w przyszłości nauka języka angielskiego może być w tym zakresie o wiele prostsza. Dotyczy to zwłaszcza rodzajnika określonego „the”. Amerykański lingwista z Uniwersytetu Pensylwanii, prof. Mark Liberman, przeprowadził badanie statystyczne dotyczące częstotliwości występowania rodzajnika „the” (oraz rodzajników nieokreślonych „a/an”) w różnego rodzaju tekstach. Badanie to wykazało wyraźny spadek stosowania rodzajnika określonego.

Analiza orędzi amerykańskich prezydentów o stanie państwa w latach 2004-2013 w porównaniu z latami 1790-1799 pokazuje prawie dwukrotny spadek częstotliwości występowania rodzajnika „the”. Badania tekstów z Korpusu historycznego języka amerykańskiego (Corpus of Historical American English) oraz Google Books wykazały spadek występowania tego rodzajnika o ok. 22%, wskazując jednocześnie na nieznaczny wzrost częstotliwości stosowania rodzajników nieokreślonych „a/an”. Jak jednak zaznacza prof. Liberman, nie musi to oznaczać, że te ostatnie zastępują rodzajnik określony.

Najbardziej interesujące w tej kwestii jest pytanie o przyczyny takiego trendu. Autor badania twierdzi, że jedną z nich jest fakt, iż język angielski[1] staje się coraz bardziej nieformalny, co oznacza jednocześnie, że język pisany upodabnia się coraz bardziej do języka mówionego (zaznaczając przy tym, że język mówiony również podlega nieustannym zmianom, przez co wciąż jest on bardzo różny od języka pisanego).

Bez względu na dokładną przyczynę tego zjawiska, jest ono z pewnością zgodne z bardziej ogólnym trendem do upraszczania języka, który nigdy wcześniej nie był tak dynamiczny, jak obecnie – w erze internetu. Z jednej strony prowadzi to do zubożenia języka, ale z drugiej wynika z jednej z jego najważniejszych cech, czyli funkcjonalności. Zmiany takie są więc nieuniknione.

Źródło:

http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=16938

http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=16991

[1] Trend ten dotyczy oczywiście ogromnej większości języków, w tym języka polskiego.

Comment( 1 )

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. aria-required='true'

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>